Chúc Mừng Sinh Nhật by Nguyễn Văn Hiên Guitar Chords

When you looking for Chúc Mừng Sinh Nhật guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Chúc Mừng Sinh Nhật by Nguyễn Văn Hiên using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Văn Hiên can also be played by that equipment.
=

Chúc Mừng Sinh Nhật guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chúc Mừng Sinh Nhật by Nguyễn Văn Hiên Guitar Chords


Quanh đây là bạn bè, quanh đây là anh em,
Ngọn nến ấm áp thấp lên thêm một tuổi mới.
Quanh đây là nụ cười, quanh đây là niềm vui,
Là những ánh mắt thắp lên niềm tin trong đời.
 
Sinh nhật vui trong lời chúc trao nhau
Sinh nhật vui đến cùng ước mơ xa,
Sinh nhật vui lắng động mãi trong ta,
Một thời mực tím, nhớ mãi nhau trong đời

 

If you want to master Nguyễn Văn Hiên Chúc Mừng Sinh Nhật guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Chúc Mừng Sinh Nhật. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment