Sau Ánh Hào Quang by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords

If you are looking for Sau Ánh Hào Quang guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Sau Ánh Hào Quang by Nguyễn Văn Chung using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Văn Chung can also be played by that equipment.
=

Sau Ánh Hào Quang guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sau Ánh Hào Quang by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords


Đã có khi tưởng như anh quá mỏi mệt
Đã có khi tưởng như anh nên dừng lại
Bởi vì hơn ai anh hiểu được những điều gian khó.
Thế nhưng em lại cho anh thêm hy vọng.
Thế nhưng em lại cho anh lời sẽ chia.
Được có em bên anh mỗi ngày
Là điều hạnh phúc trên đời
Ngọn đèn sân khấu là ảo mộng thôi
Sau ánh hào quang đầy những khó khăn
Đằng sau tiếng cười là niềm cô đơn
Những nỗi đau buồn 1 mình anh thấu
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em
Anh sẽ hát cho lòng thỏa ước mơ
Vì anh biết rằng mình còn có em
Đi tiếp chung con đường dài…..

If you want to learn Nguyễn Văn Chung Sau Ánh Hào Quang guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Sau Ánh Hào Quang. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment