Ông già mù và con chó by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords

If you are looking for Ông già mù và con chó guitar chords, you already come to the best place.
You can play Ông già mù và con chó by Nguyễn Văn Chung using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Văn Chung can also be played by that device.
=

Ông già mù và con chó guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ông già mù và con chó by Nguyễn Văn Chung Guitar Chords


1. Có ông già mù và con chó
Bước trong màn đêm đầy mưa gió
Ông chăng thấy được gì chẳng nói điều gì cứ thế đi thôi
Và con chó dẫn đường giống với người bạn quấn quít bên ông

2. Có một người bạn ở bên ta
Chính là một điều thật quý giá
Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng sống quá vô tâm
Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì cứ mãi hơn thua

ĐK:
Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn
Đường dài xa xôi tôi không thấy lối mịt mờ phía sau
Cũng chẳng thể quay đầu

Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy
Người nào bên tôi yêu thương dẫn lối
Dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn

Có ông già mù và con chó
Bước trong màn đêm đầy mưa gió
Như hai người bạn thân.


 

 

If you want to study Nguyễn Văn Chung Ông già mù và con chó guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Ông già mù và con chó. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment