Đời bỗng giăng mưa by Nguyễn Trung Cang Guitar Chords

When you looking for Đời bỗng giăng mưa guitar chords, you have come to the perfect site.
You can play Đời bỗng giăng mưa by Nguyễn Trung Cang using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Trung Cang can also be played by that device.
=

Đời bỗng giăng mưa guitar chords has swing and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đời bỗng giăng mưa by Nguyễn Trung Cang Guitar Chords


Trời u ám, mây mờ xám mưa giăng mắc như sương
Sầu Ô Thước cho đậm ướt trên bờ tóc vai em gầy

Ngồi băng giá như đôi má em lạnh buốt mưa lệ nhoà
Rồi khe khẽ hôn em nhé nghe ngọt đắng thương đau hoài

Phút giây tuyệt vời lòng muốn nói không nên lời
Gió mưa buồn bay, gió mưa đổi thay
Như chiều nay tình bỗng quay về
Hỡi em chiều mưa, hỡi em nghìn xưa
Xin lặng yên nơi mây trôi.


 

If you want to learn Nguyễn Trung Cang Đời bỗng giăng mưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Đời bỗng giăng mưa. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment