Chiều Vắng by Nguyễn Tôn Nghiêm Guitar Chords

If you are looking for Chiều Vắng guitar chords, you already come to the best site.
You can play Chiều Vắng by Nguyễn Tôn Nghiêm using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Tôn Nghiêm can also be played by that equipment.
=

Chiều Vắng guitar chords has Boston pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chiều Vắng by Nguyễn Tôn Nghiêm Guitar Chords


Tìm trong quên lãng mênh mag vương hồn ai ,
Tìm trong nỗi nhớ chưa quên bao ngày qua ,
Tìm trong cơn gió hư vô ko nhà giấc mơ còn lại thiết tha.
Chiều buồn sương khói nao nao nghe lòng vấn vương ,
Hàng cây ngơ ngác khi em xa rời mãi xa ,
Vội như tia nắng lung linh ko màu , ta vội năm tháng trôi.
Biết mai này có nhau sẽ chôn vùi nỗi đau,
Có chăng là tiếng yêu ban đầu .
Biết mai này cách xa , biết đêm dà i sẽ qua,
Từng cỏ hoang còn mong nhớ em .

If you want to learn Nguyễn Tôn Nghiêm Chiều Vắng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Chiều Vắng. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment