Kỷ niệm vụt bay by Nguyễn Thắng Guitar Chords

If you are looking for Kỷ niệm vụt bay guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Kỷ niệm vụt bay by Nguyễn Thắng using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Thắng can also be played by that device.
=

Kỷ niệm vụt bay guitar chords has Bossa Nova swing and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Kỷ niệm vụt bay by Nguyễn Thắng Guitar Chords


Hương xưa nay còn đó
Gối ấm vẫn mong chờ
Dư âm bao ngày cũ mộng đầy vơi
Trăng lung linh màu mắt
Gió cuốn bờ môi ấm
Này em hỡi em tìm hoài bóng trăng tàn

Kỷ niệm ngày xưa chất ngất
Men nồng ngất ngây còn đây
Kỷ niệm vụt bay ta vẫn mong chờ
Trong trái tim ngập đầy thương nhớ

Em ra đi năm xưa nào biết thu tàn
Trong tim anh ngập bao lá vàng
Lòng anh vẫn yêu và nhớ bóng hình em
Trong giấc mơ nồng ân ái

Anh cô đơn bao đêm chờ bóng em về
Sao em yêu còn hay dỗi hờn
Kỷ niệm ngày nào và mãi trọn đời sau
Sẽ yêu em không phai mờ.


 

 

If you want to master Nguyễn Thắng Kỷ niệm vụt bay guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Kỷ niệm vụt bay. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment