Cũng may by Nguyễn Tâm Hàn Guitar Chords

If you are looking for Cũng may guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Cũng may by Nguyễn Tâm Hàn using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Tâm Hàn can also be played by that device.
=

Cũng may guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cũng may by Nguyễn Tâm Hàn Guitar Chords


1. Cũng may mà mình không lấy nhau
Nên tình yêu mãi như ban đầu
Cũng may mà mình không lấy nhau
Nên tình yêu dài theo năm tháng

2. Cũng may đường đời hai lối đi
Nên còn ôm ấp câu hẹn thề
Cũng may dòng đời đã cách chia
Nên còn vương vấn câu tình si.

ĐK:
Dòng đời đầy dông tố nào biết bao nhiêu đổi thay
Tình người như chiếc lá ai biết bay đi về đâu
Mới hôm nào đường tình ta có nhau
Bỗng một chiều dòng đời chia đôi ngả

3. Thế thôi còn buồn chi nữa em
Những lời yêu thiết tha dịu dàng
Lối xưa chiều nào trong nắng tan
Vẫn còn đây mãi theo thời gian.

ĐK2:
thời gian vội cuốn đi mất bao nhiêu ngày xanh
Từng ngày tôi vẫn nhớ câu nói yêu em đầu tiên
Tiếng thu buồn càng làm nhung nhớ thêm
Lá xạc xào lòng hằn thêm nỗi nhớ

4. Dấu yêu ngày nào đâu dễ quên
Cho dù nay cách ngăn đôi đường
Dáng xưa còn nằm trong đáy tim
Tháng ngày trôi ấp ôm tình em.


 

If you want to learn Nguyễn Tâm Hàn Cũng may guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Cũng may. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment