Mẹ Yêu by Nguyễn Ngọc Thiện Guitar Chords

When you looking for Mẹ Yêu guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Mẹ Yêu by Nguyễn Ngọc Thiện using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Ngọc Thiện can also be played by that device.
=

Mẹ Yêu guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mẹ Yêu by Nguyễn Ngọc Thiện Guitar Chords


1. Mẹ hỡi có biết nỗi nhớ trong con
Khi con như chim bay xa đàn
Đêm cô liêu nhớ mãi tiếng ru mẹ yêu.
 
Cuộc đời lắm sóng gió bão tố phong ba
Từ khi con xa đôi tay mẹ hiền
Qua cơn mê con mong có mẹ chở che.
Đk:
Biết không mẹ, nơi xa xôi
Lòng hằng mong, ngày về bên bến xưa
những chiều vang vang trong tim
Lời mẹ à ơi , ru con ngày nào bé thơ.
 
 
2. Còn nhớ góc bếp mái lá che nghiêng
Nồi cơm thơm tho trong tay mẹ hiền
Con bâng khuâng cơn no ứ trong lòng con.
 
 
còn nhớ héo hắt lúc sớm tinh sương
Giọt sương long lanh vương trên vai gầy
Nắng bước xuống lấp lánh mắt môi mẹ yêu.

If you want to master Nguyễn Ngọc Thiện Mẹ Yêu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Mẹ Yêu. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment