Tình như đã xót xa by Nguyễn Minh Hải Guitar Chords

When you looking for Tình như đã xót xa guitar chords, you have come to the best place.
You can play Tình như đã xót xa by Nguyễn Minh Hải using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Minh Hải can also be played by that equipment.
=

Tình như đã xót xa guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình như đã xót xa by Nguyễn Minh Hải Guitar Chords


Lòng như nắng héo úa khi xa người, chiều nao
Tình như đã xót xa đưa nhau về ngang phố xưa
Như dấu trăm năm phai mờ như giấc mơ xưa chìm sâu.

Lòng mưa lũ bão tố xác xơ về đâu
Như tiếng ai ru trong chiều
Gợi sầu dáng ai bên kia trời
Một đời mưa bão chơi vơi
Hiu hắt nhớ nhung tơi bời
Ơi à ơi à à ơi ới… à.

Như đông về, ngồi kể tội mùa xuân
Lời tình nhân khép chặt nỗi đau tôi
Lời rủ rê đem gởi lại ngày sau
Lời vàng đá tôi mang hằn dấu môi người

Lòng như lá thu úa rơi rơi vàng hồn xưa
Tình như những giấc mơ đêm đêm về trầm khói hương
Ru người yên ngủ mộng say
Ơi à ơi à… à ơi
ơi à… à ơi.


 

If you want to learn Nguyễn Minh Hải Tình như đã xót xa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tình như đã xót xa. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment