Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

When you looking for Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau by Nguyễn Hồng Thuận using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Hồng Thuận can also be played by that device.
=

Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords


Em, mỗi lúc khi em hé cười
Trái tim này bỗng thấy xuyến xao nhiều lắm
Lòng anh đã biết ta thuộc về nhau.
Anh, có lẽ em yêu mất rồi.
Trái tim thổn thức mỗi khi anh nhìn em
Nhiều đêm em đã mơ về tình yêu thật đẹp.
 
Rồi anh sẽ hóa cơn gió
Rồi em sẽ hóa cánh diều
Rồi mình hòa theo mây
Hòa theo gió đắm say.
 
Rồi anh sẽ nâng câu hát
Rồi em sẽ nâng tiếng đàn
Để tình mình đẹp mãi theo thời gian
Vì mình đã xinh ra để thuộc về nhau.

 

If you want to learn Nguyễn Hồng Thuận Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Ta Là Ý Nghĩa Đời Nhau. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment