Lâu Đài Cát by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

If you are looking for Lâu Đài Cát guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Lâu Đài Cát by Nguyễn Hồng Thuận using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Hồng Thuận can also be played by that equipment.
=

Lâu Đài Cát guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lâu Đài Cát by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords


Đêm dài nhớ người nước mắt ơi sao rơi hoài
Giấc mơ nào giờ xa xôi đến rồi đi rất nhanh
Hôm nào dưới bờ cát ta trao bao câu thề, sẽ muôn đời
luôn bên nhau sao giờ đây chỉ mỗi anh
Lâu đài cát mơ hồ vỡ khi chiều buông
Còn mình ta mãi đứng trông theo, còn thương ai nhớ ai
Dã Tràng mãi se bờ vẫn mơ tình yêu
Hàng phi lao giờ đứng bơ vơ
Khi ai đã đi rồi…
Hứa làm gì để gió xô đi,
hứa làm gì khi em chẳng về,
hứa làm gì cho anh đợi chờ
Hứa làm gì em hỡi
Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương
Sóng cuộn trào mang bao trái ngang
Ước thật nhiều bên những lâu đài nhớ hay quên

 

If you want to master Nguyễn Hồng Thuận Lâu Đài Cát guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Lâu Đài Cát. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment