Anh không có thời gian by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

If you are looking for Anh không có thời gian guitar chords, you already come to the perfect place.
You can play Anh không có thời gian by Nguyễn Hồng Thuận using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Hồng Thuận can also be played by that device.
=

Anh không có thời gian guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh không có thời gian by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords


1. Anh không có thời gian nên đã quên quên mất rằng
Em luôn cần có một người ở bên
Anh không có thời gian nên đã quên quên mất rằng
Em cũng sẽ thấy cô đơn.

2. Anh không có thời gian nên đã quên quên mất rằng
Em mong lắm nghe tiếng anh bên phone
Anh không có thời gian nên đã quên quên mất rồi
Những lời hứa, anh đã hứa cùng em.

ĐK:
Đến một ngày đã có ai thay thế anh
Một người chăm sóc em, bên em lúc em cần
Một người an ủi em lúc em thấy cô đơn.

Anh hiểu rằng chuyện chúng ta kết thúc rồi
Cuộc đời chẳng có ai sinh ra để chờ đợi
Và rồi khi thấy đau đôi tay sẽ buông lơi
Anh chỉ còn tự trách anh đã không biết trân trọng.

If you want to master Nguyễn Hồng Thuận Anh không có thời gian guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Anh không có thời gian. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment