Gửi Lại Lòng Tôi by Nguyễn Hoàng Trung Guitar Chords

If you are looking for Gửi Lại Lòng Tôi guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Gửi Lại Lòng Tôi by Nguyễn Hoàng Trung using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Hoàng Trung can also be played by that device.
=

Gửi Lại Lòng Tôi guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Gửi Lại Lòng Tôi by Nguyễn Hoàng Trung Guitar Chords


CÒn bên nhau đêm nay thôi
Ngày mai kia xa muôn nơi
Có biết trong lòng bao nước mắt
Chỉ còn vương trên đôi môi
Lời nào trong tim tôi
Ấm áp giữa đêm lạnh lùng
tôi vẫn biết những phút ấy rồi chóng qua
cho ai khóc thêm 1 lần nữa
Kỷ niệm ơi xin ngừng trôi
Cho nước mắt em thôi
không còn rơi khi mai cách xa
Gửi lại lòng tôi bao nhiêu câu ca
Bao nhiêu thiết tha
Bao nhiêu mơ ước những ngày qua
Gửi lại em 1 niềm tin trên mỗi bước chân mình
Ngày tương lai em đang chờ đón
Chỉ còn bên nhau đêm nay thôi
Mai ta cách xa
Em ơi có nghe những lời ca
Nụ cười ai xinh như nụ hoa
khi mộng ước chẳng phai nhòa
Còn lại tôi nơi phương xa ấy
1 tình yêu

If you want to learn Nguyễn Hoàng Trung Gửi Lại Lòng Tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Gửi Lại Lòng Tôi. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment