Anh Biết by Nguyễn Hoàng Duy Guitar Chords

When you looking for Anh Biết guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Anh Biết by Nguyễn Hoàng Duy using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Hoàng Duy can also be played by that instruments.
=

Anh Biết guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Anh Biết by Nguyễn Hoàng Duy Guitar Chords


Anh biết anh không cho em được
Ngoài tình yêu thương anh có được
Anh biết em chẳng vui gì nên anh đã cố gắng.
Anh cố gắng không nghi ngờ
Rồi cuộc sống đâu như mình
Anh mất em sao hững hờ sao quá ơ thờ.
 
Lúc anh nhận ra là lúc em đi thật xa
Yêu thương giờ như xa lạ
Lúc anh xót xa là lúc em vui bên người ta
Làm sao để anh bước qua.
 
Vì anh biết có lúc em cũng sẽ thay lòng
Vì anh biết cố gắng chẳng được như anh ước mong
Vì anh biết anh chỉ mang tình yêu thật lòng
Anh không mang cho em vật chất.
 
Ngày em đi anh biết em cũng chẳng buồn gì
Ngày chia ly nước mắt hai hàng mi ướt nhoè
Người đàn ông mạnh mẽ phải khóc vì em
người luôn yêu em thiết tha nhưng em đã xa.

If you want to study Nguyễn Hoàng Duy Anh Biết guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Anh Biết. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment