Cần Một Vòng Tay by Nguyễn Đức Tùng Guitar Chords

When you looking for Cần Một Vòng Tay guitar chords, you have come to the right site.
You can play Cần Một Vòng Tay by Nguyễn Đức Tùng using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Đức Tùng can also be played by that equipment.
=

Cần Một Vòng Tay guitar chords has Slow swing and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cần Một Vòng Tay by Nguyễn Đức Tùng Guitar Chords


Khi xưa em ơi! Lúc mình mới yêu, hạnh phúc chứa chan bao điều.
Mình ngồi bên nhau, kề vai nói cười ngày tháng khẽ qua mà thôi.
Rồi thời gian làm mình xa nhau, hạnh phúc ngỡ như phai màu.
Anh muốn nói với em bao điều để mình làm mới tình yêu.
.
Cần một vòng tay từ phía sau thật chặt.
Cần được lắng nghe những lời thiết tha.
Cần được âu yếm mỗi sớm khi bình minh thức dậy.
E ơi hạnh phúc là đây.
.
Cần em yêu hơn để thôi cô đơn.
Dù trong giây phút những khi ta xa nhau.
Rồi khi bên nhau hãy nắm đôi bàn tay yêu thương và
Hãy bên anh em nhé chẳng bao giờ cách xa.

 

If you want to study Nguyễn Đức Tùng Cần Một Vòng Tay guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Cần Một Vòng Tay. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment