Biển Trắng by Nguyễn Đức Trung Guitar Chords

If you are looking for Biển Trắng guitar chords, you just come to the best place.
You can play Biển Trắng by Nguyễn Đức Trung using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Đức Trung can also be played by that instruments.
=

Biển Trắng guitar chords has Blues tempo and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Biển Trắng by Nguyễn Đức Trung Guitar Chords


Biển chiều lồng lộng, hoàng hôn chợt xuống rơi rơi trên phím đàn
Để nghe miên man, rì rào sóng vỗ hát đôi câu tình ca
Nghe sao bâng khuâng tiếng hát yêu thương gửi ai theo gió biển
Vì sao lấp lánh, đùa trong sóng nước nghe xao động tim ta.
 
Lối về, biển trắng lao xao trong gió chiều (uh uh uh uh)
Biển trong tim ta, biển hát yêu thương, tháng ngày nhớ lởi biển ru
Hãy là biển trắng yêu thương như ước mơ (uh uh uh uh )
Biển như câu thơ, biển nhớ thương ai, thoáng nghe trong chiều biển ru
 
Biển chiều một mình, ngồi nghe sóng vỗ quên sao bao kỉ niệm
Lòng chợt bâng khuâng, bạt màu muối trắng thấm đôi vai trùng dương
Sóng sẽ hát mãi tiếng hát ước mơ cùng ta trên đất biển
Biển là sức sống, biển là câu hát mênh mông tình quê hương
 
Lối về, biển trắng lao xao trong gió chiều (uh uh uh uh)
Biển trong tim ta, biển hát yêu thương, tháng ngày nhớ lởi biển ru
Hãy là biển trắng yêu thương như ước mơ (uh uh uh uh )
Biển như câu thơ, biển nhớ thương ai, thoáng nghe trong chiều biển ru

 

If you want to study Nguyễn Đức Trung Biển Trắng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Biển Trắng. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment