Phải Làm Sao by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords

If you are looking for Phải Làm Sao guitar chords, you have come to the best site.
You can play Phải Làm Sao by Nguyễn Đình Vũ using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Đình Vũ can also be played by that device.
=

Phải Làm Sao guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phải Làm Sao by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords


Nhớ ngày xưa lúc ta còn nhau
Hứa rằng sẽ mãi yêu .
Và anh biết thời gian cũng qua nhiều hơn
Để rồi đến khi không còn yêu .
.
vì những lúc chẳng nghĩ đến cho em
Để giọt nước mắt khẽ rơi .
.
ĐK:
Phải làm sao để giữ lấy yêu thương đã trôi qua
Phải làm sao để thôi không mong nhớ nhiều
Dù cho anh đã cố gắng mong em về bên anh
Đến khi mất người mới hiểu ra anh đã sai rồi .

If you want to master Nguyễn Đình Vũ Phải Làm Sao guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Phải Làm Sao. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment