Người đáng thương by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords

If you are looking for Người đáng thương guitar chords, you just visit to the perfect place.
You can play Người đáng thương by Nguyễn Đình Vũ using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Đình Vũ can also be played by that equipment.
=

Người đáng thương guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Người đáng thương by Nguyễn Đình Vũ Guitar Chords


1. Em xem anh là gì của em ở trong cuộc đời
Em xem anh là người thay thế hay người yêu mới
Từ lâu anh biết những dòng tin nhắn vụng trộm đằng sau

2. Em bên anh nhưng ngày em không có anh ta
Em bên anh nhưng lần em mong anh ta thứ tha
Ở trong trái tim em vị trí nào dành cho anh.

ĐK:
Và như thế những lúc em ở bên anh thật hạnh phúc
Chỉ cần bên nhau thêm đôi chút
Mà tại sao em để anh lại nơi căn phòng yêu thương
Còn em vội đi.

Vì yêu em nước mắt anh cũng đã cạn rồi
Vì yêu em chịu đựng làm một người lầm lỗi
Vậy mà em chỉ muốn anh là nơi tựa vào
Chẳng quan tâm trái tim anh làm sao.

Anh biết rằng mình là người thứ ba
Nhưng chấp nhận là một người xót xa
Một tình yêu lừa dối thời gian dần trôi
Anh cố trông rằng người sẽ thay đổi.


 

If you want to master Nguyễn Đình Vũ Người đáng thương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Người đáng thương. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment