Bác Sĩ Ơi Nụ Cười by Nguyễn Cường Guitar Chords

If you are looking for Bác Sĩ Ơi Nụ Cười guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Bác Sĩ Ơi Nụ Cười by Nguyễn Cường using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Cường can also be played by that instruments.
=

Bác Sĩ Ơi Nụ Cười guitar chords has Bossa Nova pattern and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bác Sĩ Ơi Nụ Cười by Nguyễn Cường Guitar Chords


Tôi nhận ra em nụ cười bác sỹ trẻ trong tiếng reo lũ ve
Ngọn gió ưu tư bệnh viện chưa hè.
Tôi nhận ra em nụ cười bác sỹ trẻ, cơn bão đã đi qua
Biển biếc hôm nay con sóng hiền hoà
 
Nghe đâu đây đau đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời
Bao lo âu qua đi người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy
Em vui chi vui chi mặt trời mùa xuân hát câu gì
Mặt trời gọi tên em bác sỹ.
 
Bao nhiêu thăng trầm đi qua trong đời
Ai không một lần gọi tên em bác sỹ ơi
Bao nhiêu thăng trầm đi qua trong đời
Ai không một lần đợi chờ mong em
Bác sỹ ơi nụ cười

If you want to master Nguyễn Cường Bác Sĩ Ơi Nụ Cười guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Bác Sĩ Ơi Nụ Cười. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment