Chỉ Vì Anh Quá Yêu by Nguyên Chấn Phong Guitar Chords

If you are looking for Chỉ Vì Anh Quá Yêu guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Chỉ Vì Anh Quá Yêu by Nguyên Chấn Phong using guitar or guitar.
This song by Nguyên Chấn Phong can also be played by that device.
=

Chỉ Vì Anh Quá Yêu guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chỉ Vì Anh Quá Yêu by Nguyên Chấn Phong Guitar Chords


Đành xem như không biết cứ nhắm mắt làm ngơ
Nhìn đời em xa rời anh lòng đau nhói
Biết ra sao ngày sau khi một người đã quá yêu
Còn lại một người yêu trong dối gian.
 
Tình anh vẫn như thế, chứa chan như đại dương
Tình em như cánh chim về muôn hướng
Quá yêu hay ngu ngơ, thật lòng hay kẻ khờ
Sống trong từng nỗi đau của em.
 
ĐK:
quá yêu người, quá yêu người, quá yêu người đó
Nên lòng anh đành ngu ngơ như kẻ khờ
quá yêu người, quá yêu người, quá yêu người đó
Xin tình em tội nghiệp anh đừng gian dối.
 
quá yêu người, quá yêu người, quá yêu người đó
Không còn ai trên thế gian yêu em bằng anh
quá yêu người, quá yêu người, quá yêu người đó
Trong giấc mơ anh ước sao em như lúc đầu.

If you want to study Nguyên Chấn Phong Chỉ Vì Anh Quá Yêu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Chỉ Vì Anh Quá Yêu. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment