Đành quên tôi by Ngọc Loan Guitar Chords

If you are looking for Đành quên tôi guitar chords, you already come to the perfect place.
You can play Đành quên tôi by Ngọc Loan using guitar or guitar.
This song by Ngọc Loan can also be played by that instruments.
=

Đành quên tôi guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đành quên tôi by Ngọc Loan Guitar Chords


1. Người phụ tình tôi bước theo một hình bóng mới
Để cuộc tình thơ chết khi ngày tôi xa người
Chiều đông buốt giá con đường nào về xa quá
Còn chút cỏ hoa cũng theo tình cũ phai tàn.
 
2. Người phụ tình tôi đêm về còn hồng nỗi nhớ
Kỷ niệm tình xưa vẫn trôi dạt sóng đôi bờ
Ngày tàn đêm vắng nghe mộng cuộc tình chưa lắng
Còn chút sầu đau khi tình rũ bỏ lại sau.
 
ĐK:
Một ngày mùa đông trời làm dông tố
Một ngày mùa đông gợi về nỗi nhớ
Sông xưa lặng lẽ trôi
 
Người phụ tình tôi gợi niềm đau tới
Người phụ tình tôi để tình chơi vơi
Suốt đời hằn vết roi

 

 

If you want to study Ngọc Loan Đành quên tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Đành quên tôi. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment