Thương nhớ by Ngọc Hải Guitar Chords

If you are looking for Thương nhớ guitar chords, you’ve visit to the best place.
You can play Thương nhớ by Ngọc Hải using guitar or guitar.
This song by Ngọc Hải can also be played by that equipment.
=

Thương nhớ guitar chords has Tango swing and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thương nhớ by Ngọc Hải Guitar Chords


1. Nhớ thuở còn thơ ngày chưa biết buồn
Ngày nào hai đứa vẫn chung đường xưa
Ngày em thường yêu hoa tím
Ngày em thường mơ mộng nhiều
Chuyện tình yêu còn trăm ngàn lối

2. Những kỷ niệm xưa giờ thôi hết rồi
Vì người xưa đã cách xa biệt ly
Lời yêu nào chưa dám nói
Người xưa đã xa ta rồi
Người tình ơi nhớ em thật nhiều

ĐK: Nếu biết ngày mai mình xa cách
Thì xin em đừng nhắc những kỷ niệm xưa đó em ơi
úa, hàng cây già xơ xác, từng đêm buồn ngơ ngác
Lòng ai giờ tan nát những đêm dài xa vắng người yêu

3. Nhớ thuở còn thơ ngày chưa biết buồn
Ngày nào hai đứa vẫn chung đường xưa
Giờ đây mình ai lối
Người xưa bỏ ta đi rồi
Người tình ơi nhớ em thật nhiều

If you want to learn Ngọc Hải Thương nhớ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Thương nhớ. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment