Dấu tình sầu by Ngô Thụy Miên Guitar Chords

When you looking for Dấu tình sầu guitar chords, you just come to the perfect site.
You can play Dấu tình sầu by Ngô Thụy Miên using guitar or guitar.
This song by Ngô Thụy Miên can also be played by that instruments.
=

Dấu tình sầu guitar chords has Slow Rock tempo and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dấu tình sầu by Ngô Thụy Miên Guitar Chords


1. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần
Lời ru đan ngón tay buồn
Ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt

2. Trời còn mây tím để lá mơ nhiều
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầu
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt thương cho gót dâng sầu
Giận hờn xin ngập lối đi

ĐK: Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang vắng cho lá về nguồn
Người tìm đến xin gợi nỗi hờn
Từ khi gió mang đấu địa đàng
Đường lên đá che vết nồng nàn
Người còn nhớ mãi hay quên lời

3. Và người tìm đến giọng hát mơ hồ
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên


 

If you want to study Ngô Thụy Miên Dấu tình sầu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Dấu tình sầu. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment