Dại Khờ by NB3 Hoài Bảo Guitar Chords

If you are looking for Dại Khờ guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Dại Khờ by NB3 Hoài Bảo using guitar or guitar.
This song by NB3 Hoài Bảo can also be played by that instruments.
=

Dại Khờ guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dại Khờ by NB3 Hoài Bảo Guitar Chords


Anh chẳng thể biết bây giờ ta là gì của nhau
Anh mắt nhung nhớ hôm nào nay toàn thương đau
Sâu thẳm trong trái tim người bây giờ đã yêu ai khác
Đổ nát bao nhiêu hi vọng thoáng nghe nhói lòng
 
 
Nước mắt cứ thế lăn dài đêm về dại khờ ta thương nhớ ai
phải em đã thay lòng hay là ta sai
Thương lắm những lúc đông về cõi lòng anh tê tái
Một người ôm bao đớn đau khóc thương một người
 
 
ĐK:
Anh chỉ biết ngồi khóc một mình lặng thầm chờ ai
Người ta đâu có thương ta như là ta từng
Trả lời anh vài câu em ở đâu
Khi màn đêm buông mau
Nỗi nhớ hoà cùng niềm đau chìm sâu
 
Bridge:
Thương đau
Bủa vây nỗi cô đơn
Thì thôi em cứ đi về
Cùng người em yêu

If you want to master NB3 Hoài Bảo Dại Khờ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Dại Khờ. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment