Hoa Trắng Mùa Đông by Nam Khánh Guitar Chords

When you looking for Hoa Trắng Mùa Đông guitar chords, you just come to the best site.
You can play Hoa Trắng Mùa Đông by Nam Khánh using guitar or guitar.
This song by Nam Khánh can also be played by that instruments.
=

Hoa Trắng Mùa Đông guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hoa Trắng Mùa Đông by Nam Khánh Guitar Chords


Chiều buông xuống tiếng chuông giáo đường
còn ngân vang lân lân phố phường
Hàng cây trút lá gió mang hơi lạnh
thêm bồi hồi anh rất nhớ em
Chiều buông xuống chơ vơ bên thêm
Ngày xưa đó mộng mơ êm đềm
Mùa đông trắng lơ ngơ môi mềm
Nhớ em hoài nào có nguôi ngoai.
Ngọn gió cuốn bao điều ước muốn
Đi rất xa đi thật xa
Rồi tiếng hát bay vào bát ngát
Bay rất xa bay thật xa
Mùa đông hoa trắng lững lờ
Mùa đông cánh chim hững hờ
Mùa đông hoa trắng xa cành
Mùa đông em nhớ không em

If you want to learn Nam Khánh Hoa Trắng Mùa Đông guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Hoa Trắng Mùa Đông. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment