Khởi đầu tết vui by MONSTAR Guitar Chords

If you are looking for Khởi đầu tết vui guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Khởi đầu tết vui by MONSTAR using guitar or guitar.
This song by MONSTAR can also be played by that device.
=

Khởi đầu tết vui guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Khởi đầu tết vui by MONSTAR Guitar Chords


1. Dòng xe xôn xao phố xá
Đèn hoa lung linh nhấp nhá
Thời gian lao như xe ga
Năm nay sao trôi đi qua nhanh quá

Lượn hết phố cổ qua bờ hồ
Party khắp nơi rồi
Giật nắp lên bắt đầu cuộc vui
Tết tết tết đây rồi

T-ĐK:
Anh, tôi, vui đi thôi
Nâng chai lên ta sát cánh bên nhau
Chẳng còn chi xa xôi
Nhạc rộn ràng ta quên hết âu lo

ĐK:
Và để cuộc vui bắt đầu, giật nắp hãy nâng chai lên (Open for fun)
Làm một tôi mới, vượt thách thức sống với đam mê (Open for fun )
To-night, open for fun
To-night, open for fun
Ton-night, open for fun
Tuborg

2. Chẳng lo xăng đang lên giá
Lượn xong ta đi lên bar
Giờ mới bắt đầu cuộc chơi
Chuẩn bị tiệc tùng đón mừng năm mới

Mọi ánh mắt hướng tới phía đồng hồ
Tay nâng sẵn chai rồi
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Happy new year yo!

T-ĐK:
Anh, tôi, vui đi thôi
Nâng chai lên ta sát cánh bên nhau
Chẳng còn chi xa xôi
Nhạc rộn ràng ta quên hết âu lo

ĐK:
Và để cuộc vui bắt đầu, giật nắp hãy nâng chai lên (Open for fun)
Làm một tôi mới, vượt thách thức sống với đam mê (Open for fun )
To-night, open for fun
To-night, open for fun
Ton-ight, open for fun
Tuborg

If you want to study MONSTAR Khởi đầu tết vui guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Khởi đầu tết vui. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment