Đợi chờ by Minh Tuấn Guitar Chords

When you looking for Đợi chờ guitar chords, you already come to the right place.
You can play Đợi chờ by Minh Tuấn using guitar or guitar.
This song by Minh Tuấn can also be played by that device.
=

Đợi chờ guitar chords has Pop swing and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đợi chờ by Minh Tuấn Guitar Chords


Intro: --

1. Anh đợi em về trong nắng hạ
Hàng đêm không ngủ nhớ phôi pha
Hỏi sao nắng giấu buồn trong mắt
Chờ bóng em giờ vẫn vắng xa

2. Anh đợi em về nơi phố chợ
Cùng nhau ta dạo phố vui chơi
Hỏi sao phố vẫn còn nơi đó
Mà dáng em giờ ở nơi nào

ĐK: Em ơi em ơi dù có cách xa
Riêng anh nơi đây lòng vẫn thiết tha
Mong một ngày cùng nhau vui bước
Cho ấm nồng ngày tháng đợi chờ

3. Anh đợi em về trên gác trọ
Cùng nhau ca lại khúc tan- go
Bởi anh viết thiếu trường canh cuối
Phiên khúc ngày xưa vẫn đợi chờ


 

If you want to learn Minh Tuấn Đợi chờ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Đợi chờ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment