Phiên Chợ Ngày Xuân by Minh Quang Guitar Chords

When you looking for Phiên Chợ Ngày Xuân guitar chords, you have visit to the right site.
You can play Phiên Chợ Ngày Xuân by Minh Quang using guitar or guitar.
This song by Minh Quang can also be played by that instruments.
=

Phiên Chợ Ngày Xuân guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phiên Chợ Ngày Xuân by Minh Quang Guitar Chords


Ơ! Noọng ơi! Trắng rừng hoa ban đầu núi
Líu lo chim hót trước nhà ai
Róc rách mùa xuân về hối hả
Ngựa ơi xuống chợ cùng ta
Ngựa đi phiên chợ ngày xuân
Miệng em cười áo em rực rỡ
Màu núi màu rừng, cho lòng anh mê say. Noọng ơi!
.
Đk :
Gọi em bằng tiếng khèn, sao em mải mê hát chẳng nghe khèn anh gọi
Chập trùng đồi núi cao, tiếng lòng anh gọi bạn
Sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng khèn anh
Bát rượu giữa chợ phiên, anh
muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn
Noọng ơi hãy về cùng anh
Thương anh, dìu anh lên ngựa
Gập ghềnh đường xa hoạ mi chim hót vang tiếng khèn anh
Thương anh, theo anh về bản
Thương anh, hay ve cung anh Hứ hừ hư… Noọng ơi.
Hứ hừ hư… Hừ hư…Hư hừ hư hừ hư…Hừ hư.. Hứ hừ hư!

If you want to study Minh Quang Phiên Chợ Ngày Xuân guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Phiên Chợ Ngày Xuân. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment