Em Này by Minh Minh Guitar Chords

When you looking for Em Này guitar chords, you just visit to the right place.
You can play Em Này by Minh Minh using guitar or guitar.
This song by Minh Minh can also be played by that device.
=

Em Này guitar chords has Blues swing and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em Này by Minh Minh Guitar Chords


Em ơi, thành phố giờ đang chìm sao vào những phút giây êm đềm.
Còn anh thôi, giờ vẫn còn ôm đàn sau cùng câu hát ca bên thềm.
Nhạc vang lên, nằm trong đầu anh giờ đây chỉ toàn hình bóng của em.
Vì em thôi, Vì em thôi.
ĐK: Em này, em này cho anh mang theo đi những giấc mơ buồn đêm ngày.
Cho anh không quên đi những lần em cười, em sầu.
Để con tim anh ngâm nga, thẫn thờ.
Và em này, em này mong sao yêu Thương kia qua mỗi đêm ngày, đêm ngày.
Mong sao đôi ta sẽ không còn mong chờ, hao gầy.
Vì em thế thôi mà .

If you want to study Minh Minh Em Này guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Em Này. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment