Cỏ xưa by Minh Đức Guitar Chords

If you are looking for Cỏ xưa guitar chords, you already come to the best site.
You can play Cỏ xưa by Minh Đức using guitar or guitar.
This song by Minh Đức can also be played by that equipment.
=

Cỏ xưa guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cỏ xưa by Minh Đức Guitar Chords


Gió chiều xưa ru cỏ may
Tình cờ em đến bên tôi
Cỏ may níu dấu chân người.

Chiếc thuyền xưa nay về đâu
Chở theo bóng dáng em tôi
Người đi quên mất dấu chân người.

Cỏ may mang em đến cho tôi, để rồi em vắng xa
Cỏ may chiều xưa vẫn còn, sao em xa tôi

Ðể chiều nay trống vắng lênh đênh
Thuyền ai thấp thoáng nghe buồn tênh
Gió chừng như cũng mệt mỏi
Dòng sông buông chảy thờ ơ

Em tìm em trong cõi lạ
Tôi tìm tôi một chút xưa

Cỏ may không nhớ dấu chân xưa
Hay cỏ may không níu nổi chân người
Cỏ may quên mất dấu chân xưa
Hay cỏ may không muốn giữ chân người

If you want to study Minh Đức Cỏ xưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Cỏ xưa. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment