Niềm Đau by Minh Châu Guitar Chords

If you are looking for Niềm Đau guitar chords, you’ve visit to the best site.
You can play Niềm Đau by Minh Châu using guitar or guitar.
This song by Minh Châu can also be played by that device.
=

Niềm Đau guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find other musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Niềm Đau by Minh Châu Guitar Chords


E m ra đi không nói một lời
Để mình t a cô đơn lạnh giá
T rong đêm khuya ta kh óc âm thầm
Cùng mà n đêm mênh mông giá b ăng
Em nơi xa không biết có chờ
Một ngày kia đôi ta có nhau
Cùng say đ ắm ân tình s ống bên nhau
Chẳng k hi nào đôi chúng ta xa cá ch
Chẳng còn niềm thương đau đang th an khóc
Tình yêu m ãi cho ta niềm đau
N hững thương đau ngày sau
C ho con tim nát tan phai màu
Từ nay các h xa nhau mù khơi
Đắ ng cay cho tình đôi đã lìa xa
Còn đây trá
iấc mơ không thành đôi
N hư đôi chim cách ngăn chi a rời
T ình yêu mãi c òn trong ta niềm đ au.

If you want to learn Minh Châu Niềm Đau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Niềm Đau. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment