Đừng Thương Hại Anh by Minh Âu Guitar Chords

If you are looking for Đừng Thương Hại Anh guitar chords, you have come to the right place.
You can play Đừng Thương Hại Anh by Minh Âu using guitar or guitar.
This song by Minh Âu can also be played by that device.
=

Đừng Thương Hại Anh guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đừng Thương Hại Anh by Minh Âu Guitar Chords


Hết hôm nay, là anh đi khỏi nơi đây
Em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng anh còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết đi
 
Vì anh không thể trở thành một người
Khiến em đem lòng thương hại
Anh nghĩ rằng mình tốt hơn là nên tránh mặt
Vì anh tự biết rằng mình là ai
tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác
 
Chỉ vì anh yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền nói hết
Những gì để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ em được biết
Hãy đi đi về với người em yêu đi.

 

If you want to study Minh Âu Đừng Thương Hại Anh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Đừng Thương Hại Anh. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment