Chưa Từng Luyến Tiếc by Michael Jeams Guitar Chords

If you are looking for Chưa Từng Luyến Tiếc guitar chords, you just come to the best site.
You can play Chưa Từng Luyến Tiếc by Michael Jeams using guitar or guitar.
This song by Michael Jeams can also be played by that equipment.
=

Chưa Từng Luyến Tiếc guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chưa Từng Luyến Tiếc by Michael Jeams Guitar Chords


Đêm đông cô đơn quạnh hiu trên story còn trạng thái ta viết u sầu
Cho bao nhiêu để rồi em xa tôi No no no no
Nâng ly rượu nồng hoa cùng bản nhạc tình vị ngọt còn luyến lưu hoài
Trong bao cơn đau lệ rơi nhưng em đâu thấy, no no
 
Em đã đi rời xa, vội vàng dù tình còn đó nhưng nào hay
Vụt khỏi tầm tay yêu thương này là bão tố bao người xoay
Em đã đi rời xa, thật rồi dù một mình nhớ nhưng nhớ mãi thôi
Đếm ngôi sao từng hồi ngỡ em trên bầu trời là bởi vì em, em, em
Chưa từng luyến tiếc mối tình này
 
Em đang bên ai ngồi kề vai, ai trong tay trao yêu thương chưa bao lâu
Như hằn sâu, chẳng thể xóa no no
Vì em vô tâm đến vô vàng vì em, lặng câm hóa khô cằn dấu yêu chỉ mình anh
Nâng ly rượu nồng hoa cùng bản nhạc tình vị ngọt còn luyến lưu hoài
Trong bao cơn đau lệ rơi nhưng em đâu thấy, no no
 
Em đã đi rời xa, vội vàng dù tình còn đó nhưng nào hay
Vụt khỏi tầm tay yêu thương này là bão tố bao người xoay
Em đã đi rời xa, thật rồi dù một mình nhớ nhưng nhớ mãi thôi
Đếm ngôi sao từng hồi ngỡ em trên bầu trời là bởi vì em, em, em
Chưa từng luyến tiếc mối tình này
 
Đêm đông cô đơn quạnh hiu cùng trạng thái ta viết u sầu
Cho bao nhiêu để rồi
 
Em đã đi rời xa, vội vàng dù tình còn đó nhưng nào hay
Vụt khỏi tầm tay yêu thương này là bão tố bao người xoay
Em đã đi rời xa, thật rồi dù một mình nhớ nhưng nhớ mãi thôi
Đếm ngôi sao từng hồi ngỡ em trên bầu trời là bởi vì em, em, em
Chưa từng luyến tiếc mối tình này

If you want to master Michael Jeams Chưa Từng Luyến Tiếc guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Chưa Từng Luyến Tiếc. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment