Mùa xuân mới by Mai Thi Thiên Guitar Chords

When you looking for Mùa xuân mới guitar chords, you just come to the perfect place.
You can play Mùa xuân mới by Mai Thi Thiên using guitar or guitar.
This song by Mai Thi Thiên can also be played by that equipment.
=

Mùa xuân mới guitar chords has swing and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mùa xuân mới by Mai Thi Thiên Guitar Chords


1. Nhìn hoa thắm lung linh trong ngày xuân
Nhìn tia nắng lung linh khi xuân về
Bạn có biết ai đem mùa xuân đến
Cho đất trời được hòa quyện cùng nhau

Là do Chúa đấng tạo dựng mùa xuân
Là do Chúa Đấng tạo dựng muôn loài
Là Thiên Chúa đấng đem mùa xuân đến
Cho muôn người hưởng trọn niềm vui xuân

ĐK: Có những tiếng hát vang lên tong đêm ca ngợi danh chúa
Có những tiếng hát tôn vinh Giê-Xu khi ban mai về
Hãy cất tiếng hát tôn vinh Giê-xu khi mùa đông đến
Hãy cất tiếng hát tôn vinh Giê-xu khi mùa xuân sang

2. Tạ ơn Chúa ban cho ta mùa xuân
Một năm mới an vui trong gia đình
Tạ ơn Chúa ban cho mùa xuân đến
Khi đất trời mọi người thờ phượng Cha

Mùa xuân đến chúc mọi người bình an
Một năm mới phước hạnh thật tuôn tràn
Tình thương Chúa thắm tô mùa xuân mới
Chân lý Ngài sáng rọi toàn trần gian


 

If you want to study Mai Thi Thiên Mùa xuân mới guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mùa xuân mới. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment