Thói Đời by Mặc Thế Nhân Guitar Chords

When you looking for Thói Đời guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Thói Đời by Mặc Thế Nhân using guitar or guitar.
This song by Mặc Thế Nhân can also be played by that device.
=

Thói Đời guitar chords has Boléro swing and included in album.
You can also find alternative musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thói Đời by Mặc Thế Nhân Guitar Chords


Tone gốc C#m
1. Đường thương đau đày ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người
Trong thói đời, cười ra nước mắt
Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao
Còn gian dối cho nhau.
 
2. Người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi thay khi rủ cơn
Để chua xót trên lối về.
 
ĐK: Rượu trần ai gội niềm cay đắng những suy tư in đậm cuộc đời,
Mình còn ai đâu để vui khi trót xa vũng lầy nhân thế
Cỏ ưu tư muộn phiền lên xám môi.
 
3. Bạn quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thủi một mình
Soi bóng đời bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngời lên tròng mắt đoạn buồn xa ta đã đi qua
Ngày vui tới, ta vẫn chờ.

If you want to learn Mặc Thế Nhân Thói Đời guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Thói Đời. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment