Phút Biệt Ly by Lý Hải Guitar Chords

If you are looking for Phút Biệt Ly guitar chords, you already come to the best place.
You can play Phút Biệt Ly by Lý Hải using guitar or guitar.
This song by Lý Hải can also be played by that equipment.
=

Phút Biệt Ly guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phút Biệt Ly by Lý Hải Guitar Chords


Giờ còn gì hãy nói đi em khi đã không còn chung bước.
Lòng nghẹn ngào chia ly chẳng nên câu dù lệ đang tuôn rơi ướt mi
Đừng bận lòng hãy cố quên đi bao tháng năm mình có nhau
Một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa từ nay đường ai nấy đi
Gạt đi nước măt thương nhớ về một dĩ vãng trách nhau làm chi người đi càng thêm đớn đau
Biết đã xa nhau từ đây đừng làm đau thương mà chi,
tiếc nuối cũng đến phút giây biệt ly ………
Đừng hối tiêc đến những tháng năm ta gần nhau

If you want to study Lý Hải Phút Biệt Ly guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Phút Biệt Ly. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment