Mong Anh Không Hối Hận by Lưu Quang Anh Guitar Chords

If you are looking for Mong Anh Không Hối Hận guitar chords, you have visit to the right site.
You can play Mong Anh Không Hối Hận by Lưu Quang Anh using guitar or guitar.
This song by Lưu Quang Anh can also be played by that instruments.
=

Mong Anh Không Hối Hận guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mong Anh Không Hối Hận by Lưu Quang Anh Guitar Chords


Đường về cô liêu, không gian vắng tanh quạnh hiu.
Lạnh giá buốt xót xa nhiều, trong đêm tối tiêu điều.
Đường tình chỉ còn bơ vơ, bao hi vọng tan vỡ
Ngỡ như là mơ buồn trong hơi thở.
Đã xa rồi ái ân, buồn cho tấm thân anh không cần.
Chợt nhận ra, ta có duyên nhưng không phận.
 
Ngày anh bước đi chẳng tiếc chi, chặng đời biệt li chẳng có chút gì.
Thì em mới hay em đã sai lầm, chẳng còn viễn vông câu chán ngắt.
Hạt mưa bủa rơi, lạnh chơi vơi cả đời tìm em với đời.
Lòng em vẫn mong anh không hối hận bởi vì em sẽ không quay lại.

If you want to study Lưu Quang Anh Mong Anh Không Hối Hận guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mong Anh Không Hối Hận. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment