Lượn Phố by Long Min Guitar Chords

When you looking for Lượn Phố guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Lượn Phố by Long Min using guitar or guitar.
This song by Long Min can also be played by that instruments.
=

Lượn Phố guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lượn Phố by Long Min Guitar Chords


Sáng nay tôi bỗng thức giấc
Bước ra đường cảm nhận một ngày mới
Leo lên xe lượn một vòng quanh phố
Bỗng dưng ông trời lại mưa
 
Thế nên tôi chọn một quán
Trú mưa và kêu thêm một ly nước
Lipton hay lại là cafe đá’?
Thôi cho em một co- ca….
 
ĐK: La la la la la là
lá lá lá la la là là là là
Lá lá là la là la
la la là la la
 
2. Loay hoay mưa cũng đã hết!
Thế nên thôi ra xe và lượn tiếp
Xa xa trông một cô em xinh thế
Phóng nhanh như tên chạy theo
 
Em ơi em nhà ở đâu?
Nếu có thể cho anh được làm quen
Em ơi em đừng rồ ga nhanh thế
Bồ câu nó ở ngay kia
 
3. Lốp xe bỗng xì xẹp lép
Á ra là cây đinh là nguyên nhân
Dắt xe đi tìm một nơi để vá
Chú ơi vá xe dùm con
 
Thấm thoát cũng mười hơn.
Nên đi về hay đi lòng vòng tiếp
Nghĩ vu vơ chẳng biết làm gì nữa
Vậy thôi đi về ăn cơm
 
Thời gian trôi qua sẽ mãi chẳng dừng lại
Chẳng hề chờ bất cứ ai
Vậy nên hãy vui mỗi giây mỗi phút
Gạt đi hết mọi âu lo

If you want to learn Long Min Lượn Phố guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Lượn Phố. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment