Trời Cao Hỡi by Lm. Thành Tâm Guitar Chords

If you are looking for Trời Cao Hỡi guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Trời Cao Hỡi by Lm. Thành Tâm using guitar or guitar.
This song by Lm. Thành Tâm can also be played by that device.
=

Trời Cao Hỡi guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Trời Cao Hỡi by Lm. Thành Tâm Guitar Chords


1. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính
mau giáng trần tựa sương mát tỏa lan trên toàn dân.
Từ ngàn mây hỡi xin Ngài hãy đến như mưa nhuần
đất hỡi hãy mở ra cho xuất hiện Đấng Cứu Tinh.
 
2. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính
mau giáng trần hầu cứu vớt thế gian đang lầm than.
Từ ngàn mây hỡi xin Ngài đổ xuống ơn giao hòa
giải phá những âm mưu gây oán thù giữa các dân.
 
3. Trời cao hỡi xin thương cho Vị Công Chính
mau giáng trần hầu tẩy xóa chúng con khỏi tội khiên.
Vì là tình thương xin Ngài nâng đỡ bao tâm hồn
chân lý phải gian truân đang ngóng chờ Chúa đoái thương.
 
ĐK. Hãy đến hỡi Vị Công Chính
như mưa nhuần tuôn rưới ngập tràn.
Hãy đến xin Ngài hãy đến!
Này trần gian đêm ngày trông ngóng.
Hãy đến hỡi Vị Công Chính
từ trời cao xin đến viếng thăm.
Xin thương Ngài ơi hãy đến!
Này trần gian đêm ngày chờ mong.

If you want to study Lm. Thành Tâm Trời Cao Hỡi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Trời Cao Hỡi. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment