Bài ca vũ trụ by Lm. Thành Tâm Guitar Chords

If you are looking for Bài ca vũ trụ guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Bài ca vũ trụ by Lm. Thành Tâm using guitar or guitar.
This song by Lm. Thành Tâm can also be played by that equipment.
=

Bài ca vũ trụ guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bài ca vũ trụ by Lm. Thành Tâm Guitar Chords


ĐK. Hát khen danh Người, chiều mưa gió hay ngày đẹp tươi
Hát mừng danh Chúa, khúc ca vui hay cung nhạc sầu
Hát khen danh Người, đàn muôn phím tấu cung vang lừng
Mừng danh Chúa Trời, trần gian hỡi hát khen Người đi
 
1. Hỡi địa cầu bể dâu, nào lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa
Hỡi vũ trụ nguy nga, đàn ca lên chúc tụng danh Người
 
2. Hỡi sương mù tuyết rơi, nào lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa
Hỡi gió mây trăng sao, đàn ca lên chúc tụng danh Người
 
3. Hỡi sông ngòi biển khơi, nào lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa
Hỡi núi non cheo leo, đàn ca lên chúc tụng danh Người

If you want to learn Lm. Thành Tâm Bài ca vũ trụ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Bài ca vũ trụ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment