Gia Nghiệp Đời Con by Lm. Thái Nguyên Guitar Chords

If you are looking for Gia Nghiệp Đời Con guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Gia Nghiệp Đời Con by Lm. Thái Nguyên using guitar or guitar.
This song by Lm. Thái Nguyên can also be played by that device.
=

Gia Nghiệp Đời Con guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Gia Nghiệp Đời Con by Lm. Thái Nguyên Guitar Chords


ĐK:
Thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ủ ấp,
là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong.
 
1. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dịu con từng bước đi,
qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sợ chi .
Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan
thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.
 
2. Đêm ngày con hằng khẩn cầu, như đời con hằng bấy lâu,
luôn được tươi màu giữa những thương đau Ngài hỡi! Ngài là
nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh
để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân.
 
3. Xin dâng Chúa lời cảm tạ, trong tình yêu hằng thiết tha,
ơn Ngài chan hòa như gió mưa sa tràn dâng . Đời hồng
ân biết bao là tình, Chúa đói nhìn đời hèn yếu
dù còn bao lầm lỡ trong đời con Chúa vẫn một lòng son.
 
4. Đây đời con là của Ngài, do tình yêu Ngài phát sinh,
với mạng sống này chính Chúa tác tạo cho Chúa . Và lòng
con ước giao hẹn thề, mãi thuộc về một mình Chúa
tràn niềm vui con hát vang bài ca chính Chúa gia nghiệp con.

 

If you want to master Lm. Thái Nguyên Gia Nghiệp Đời Con guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Gia Nghiệp Đời Con. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment