Ngồi bên thánh giá by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Guitar Chords

If you are looking for Ngồi bên thánh giá guitar chords, you have come to the right place.
You can play Ngồi bên thánh giá by Lm. Nguyễn Văn Tuyên using guitar or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Văn Tuyên can also be played by that instruments.
=

Ngồi bên thánh giá guitar chords has pattern and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ngồi bên thánh giá by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Guitar Chords


1. Ngồi bên Thánh Giá con xin Chúa tha tội đời
Ngồi trong Thánh Cung xin thương dắt dìu đưa lối
Nhìn lên Thánh Giá Chúa ơi sao Ngài chết đau thương
Để cho thế trần kính tin mối tình thiên đường.

ĐK:
Thánh Giá hi sinh khổ hình Canvê loang máu
Dấu ấn tình yêu nhuốc nhơ đớn đau tủi sầu
Nguyện cầu tha thiết Giêsu thứ tha tội con
Con nay đã chọn Thánh Giá chứng nhân tình trời.

2. Nhìn lên Thánh Giá tri ân Chúa Con Cứu Độ
Ngài lượng thứ cho con đây vương nhiều lầm lỡ
Mão gai đinh sắt Chúa mang chỉ vì cứu con thôi
Ngài ban phúc lộc khắp nơi đến tận muôn người.

ĐK:
Thánh Giá hi sinh khổ hình Canvê loang máu
Dấu ấn tình yêu nhuốc nhơ đớn đau tủi sầu
Nguyện cầu tha thiết Giêsu thứ tha tội con
Con nay đã chọn Thánh Giá chứng nhân tình trời.

3. Quỳ bên Thánh Giá đan tay khấn xin thứ tội
Quỳ trong Thánh Cung rưng rưng kinh cầu sám hối
Đời con vấp ngã Chúa ơi thế trần lắm phong ba
Nguyện thương dắt dìu cứu con thoát vòng sa đọa.

ĐK:
Thánh Giá hi sinh khổ hình Canvê loang máu
Dấu ấn tình yêu nhuốc nhơ đớn đau tủi sầu
Nguyện cầu tha thiết Giêsu thứ tha tội con
Con nay đã chọn Thánh Giá chứng nhân tình trời.


 

If you want to learn Lm. Nguyễn Văn Tuyên Ngồi bên thánh giá guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Ngồi bên thánh giá. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment