Một ngày sẽ đến by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Guitar Chords

When you looking for Một ngày sẽ đến guitar chords, you just come to the right site.
You can play Một ngày sẽ đến by Lm. Nguyễn Văn Tuyên using guitar or guitar.
This song by Lm. Nguyễn Văn Tuyên can also be played by that equipment.
=

Một ngày sẽ đến guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Một ngày sẽ đến by Lm. Nguyễn Văn Tuyên Guitar Chords


1. Một ngày sẽ đến con tin trở về với Ngài
Một ngày sẽ đến cho con cuộc sống đổi thay
Thế giới bon chen lợi danh phú quý sa hoa phồn vinh
Biết có mang theo được chi người hỡi.

Phụng thờ kính Chúa con tin sống vui với Ngài
Niềm tin Thiên Chúa cho con cuộc sống phúc vinh
Thế giới thi ân tràn vui phúc đức tri ân đẹp tươi
Với Chúa chung vui cuộc sống nước Trời.

ĐK:
Con tin cuộc sống mai sau con tin trời mới quang vinh
Con tin ngày mới hân hoan tràn ánh sáng
Con tin tình Chúa ngôi Cha, ngôi Con hy sinh cứu đời
Ngôi Ba chỉ lối quê trời Chúa tình yêu.

2. Một ngày thế giới đau thương sẽ tràn phúc lành
Một ngày thế giới yêu thương cùng nhau sống vui
Sẽ hết nghi oan phù vân sẽ hết đam mê nhục thân
Sẽ sống an vui và không thù oán.

Một ngày sẽ đến đau thương khổ sầu không còn
Một ngày sẽ đến yêu thương đời thôi héo hon
Thế giới vinh quang chờ mong các thánh vang ca hừng đông
Với Chúa thiên thu niềm vui thắm nồng.


 

If you want to study Lm. Nguyễn Văn Tuyên Một ngày sẽ đến guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Một ngày sẽ đến. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment