Ngợi Ca by LM Nguyễn Duy Guitar Chords

If you are looking for Ngợi Ca guitar chords, you have come to the perfect site.
You can play Ngợi Ca by LM Nguyễn Duy using guitar or guitar.
This song by LM Nguyễn Duy can also be played by that instruments.
=

Ngợi Ca guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ngợi Ca by LM Nguyễn Duy Guitar Chords


ĐK.
Từ bình minh con dâng hết tâm tình
tụng ca Chúa Thiên Đình
một bài thơ kính tin.
Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng
con say lời chúc tụng
ngợi ca danh Chúa thôi.
 
1.
Trọn một đời là tiếng hát dâng lên,
là điệu đàn hoà tấu khúc tri ân.
Vào cuộc trần để ca khen danh Chúa:
Ngày lại ngày Ngài mến thương đời con.
 
2.
Vì tình Ngài tình bát ngát không gian,
tình diệu huyền gọi nắng đón mưa sang.
Ngày lại ngày thời gian trôi phiêu lãng,
một phận người Ngài đỡ nâng ủi an.
 
3.
Gọi ngày hè cùng những tiếng mưa rơi,
để gọi mời tình Chúa mến yêu người.
Và gọi mời mùa xuân hoa phơi phới,
cùng hợp lời lên tiếng ca tụng thôi.
 
4.
Đàn nhịp nhàng cùng với bước thu sang,
và dòng đời trời giá buốt đêm đông.
Mùa lại mùa cùng nhau ca khen Chúa,
Ngài tạo dựng non nước luôn đẹp tươi.

 

If you want to master LM Nguyễn Duy Ngợi Ca guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Ngợi Ca. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment