Ave Maria con dâng lời by Lm. Huyền Linh Guitar Chords

When you looking for Ave Maria con dâng lời guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Ave Maria con dâng lời by Lm. Huyền Linh using guitar or guitar.
This song by Lm. Huyền Linh can also be played by that device.
=

Ave Maria con dâng lời guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ave Maria con dâng lời by Lm. Huyền Linh Guitar Chords


1. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo
Con say sưa lời ca chào Ave Mari-a.

ĐK1:
Con dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc
Maria đầy ơn Mẹ luôn có Chúa ở cùng
Maria Mẹ hiền từ xinh hơn muôn phụ nữ
Con dâng lên lời ca Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa.

2. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
Ave Maria con dâng lời chào Mẹ
Khi trời ngập ánh hồng bình minh êm vui trời đông
Con hân hoan lời ca mừng Ave Mari-a

ĐK2:
Qua bao năm lạc đường rồi, bao sương đêm mờ tối
Maria Mẹ ơi hồn con héo úa rã rời
Con trông lên Mẹ dịu dàng ôi sao mai bừng sáng
Maria tình thương Mẹ ơi trông xem hồn con.

ĐK3:
Maria Mẹ dịu dàng con dâng lên hồn sáng
Luôn xông pha thời gian mặc cho sóng gió phũ phàng
Trông lên quê trời mịt mờ, ôi bao nhiêu chờ nhớ.
Maria Mẹ ơi! Lòng con mơ quê trời vui.

3. Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ
Ave Maria! Con dâng lời chào Mẹ
Khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi
Con say sưa đọc lên lời Ave Mari-a.


 

If you want to master Lm. Huyền Linh Ave Maria con dâng lời guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Ave Maria con dâng lời. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment