Dấu Thời Gian by Lê Thắng Guitar Chords

When you looking for Dấu Thời Gian guitar chords, you’ve come to the right site.
You can play Dấu Thời Gian by Lê Thắng using guitar or guitar.
This song by Lê Thắng can also be played by that device.
=

Dấu Thời Gian guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dấu Thời Gian by Lê Thắng Guitar Chords


Bao nhiêu năm rồi phượng hồng thay sắc
Mang theo bên đời là nỗi nhớ dịu êm
Nhớ lắm tiếng đàn trại xuân
Nhớ những cánh phượng mùa thi
Chiếc áo trắng đầy chữ ký, bút lưu tuổi xanh.
 
Bao nhiêu lâu rồi bạn bè ơi có nhớ
Bao nhiêu ân tình thời áo trắng mộng
Bao nhiêu cho vừa bạn ơi
Bao nhiêu năm rồi nào vơi
Yêu thương dâng đầy
Lòng tôi mãi luôn tìm về.
 
ĐK
Theo dấu thời gian về tuổi học trò
Tiếng ve gọi hè cùng mùa thi tới
Vang tiếng thầy cô dìu dắt vào đời
Bằng chuỗi phương trình, bằng bài thơ hay.
 
Thương lắm thầy cô giờ tóc bạc màu
Vẫn gương tự hào dựng trường lớp mới
Cho những mầm xanh thuận bước vào đời
Là những con người tự hào quê hương.

If you want to master Lê Thắng Dấu Thời Gian guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Dấu Thời Gian. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment