Đi về nơi xa by Lê Quang Guitar Chords

If you are looking for Đi về nơi xa guitar chords, you just come to the best site.
You can play Đi về nơi xa by Lê Quang using guitar or guitar.
This song by Lê Quang can also be played by that instruments.
=

Đi về nơi xa guitar chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đi về nơi xa by Lê Quang Guitar Chords


Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi
Biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đây mùa đông
Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền
Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau.

Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa
thu về đâu xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông
Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ
Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây.

Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này
Dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây
Và em đã bước đi không còn quay về
Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa.


 

If you want to master Lê Quang Đi về nơi xa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Đi về nơi xa. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment