Đất Việt tiếng vọng ngàn đời by Lê Quang Guitar Chords

When you looking for Đất Việt tiếng vọng ngàn đời guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Đất Việt tiếng vọng ngàn đời by Lê Quang using guitar or guitar.
This song by Lê Quang can also be played by that equipment.
=

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời by Lê Quang Guitar Chords


Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam
Người Việt Nam, dân Việt Nam, đất nước Việt Nam.

Bốn ngàn năm Đinh Lý Trần Lê, từ Bà Trưng Bà Triệu
Sông Bạch Đằng âm vang trong gió
Sóng Rạch Gầm chôn xác quân ngoại xâm
Tiếng vó ngựa rền vang bờ cõi
Những người con đất Việt oai hùng.

Vẫn ngàn năm dòng máu Việt Nam từ hồn thiêng sông núi
Tiếng trống đồng âm vang rừng núi
Thấm máu đào trên đất mẹ yêu thương
Hãy giữ lấy màu xanh bờ cõi
Đất Việt ơi muôn thuở bên người.

Đẹp biết bao quê hương Việt Nam
Đẹp biết bao tiếng ru giữa trưa
Con muốn hôn ngàn lần lên đất
Đất mẹ Việt Nam mãi ôm con vào lòng.

Triệu trái tim con người Việt Nam
Triệu cánh tay xây đắp nước non này
Nắm chặt tay giữ yên bờ cõi
Tiếng vọng ngàn đời sử sách mãi còn lưu danh.


 

If you want to learn Lê Quang Đất Việt tiếng vọng ngàn đời guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đất Việt tiếng vọng ngàn đời. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment