Thân phận by Lê Mộng Bảo Guitar Chords

If you are looking for Thân phận guitar chords, you already come to the best place.
You can play Thân phận by Lê Mộng Bảo using guitar or guitar.
This song by Lê Mộng Bảo can also be played by that device.
=

Thân phận guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thân phận by Lê Mộng Bảo Guitar Chords


1. Tối qua có người đến nhà xin bỏ trầu cau
Ba me đón chào chuyện hỏi cưới bàn thật lâu
Em buồn em khóc biết bao nhiêu, nhớ anh và thương anh thật nhiều
Nhưng lòng giận anh mình yêu nhau cớ sao không tìm nhau

ĐK: Mẹ thương em đến bên giường nằm hôn trán em thì thầm
Con nhỏ này dại ghê mẹ chọn nơi quyền quý người ta thế mà chê
Nhà họ sang giàu lắm một bước lên xe hơi con khỏi phí cuộc đời
Cứ nghe mẹ đi con hai lần hai là bốn thực tế vậy mà khôn

2. Vắng anh thấy buồn khóc hoài không ngủ cả đêm
Gió mưa trước thềm đèn le lói càng buồn thêm
Em là con gái yêu hôm nay biết sao ngày mai trong cuộc đời
Xin đừng bỏ em đừng xa em dưới cơn mưa trời đêm


 

 

If you want to learn Lê Mộng Bảo Thân phận guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thân phận. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment