Số Thuê Bao by Lê Chí Trung Guitar Chords

When you looking for Số Thuê Bao guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play Số Thuê Bao by Lê Chí Trung using guitar or guitar.
This song by Lê Chí Trung can also be played by that device.
=

Số Thuê Bao guitar chords has swing and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Số Thuê Bao by Lê Chí Trung Guitar Chords


Giờ đã quá nữa đêm rồi anh thấy bồn chồn tự nhiên lo lắng khôn xiết
Trong tâm can đang rối bơi đau đây là hình dung một nổi đau đớn
Từng phút cứ trôi qua phone kia vẫn im lặng tại sao em không bắt máy anh hã
Đầu dây ai bên kia làm em không dám nên thôi cứ im lặng
Chờ phone mang trong tim mình linh cảm một điều không tốt
 
I hate this feeling. Chỉ lo những điều không hay xãy ra vào trong lúc này
Anh sông thế nào đứng giữa thời gian bao tồn tại lo âu anh sợ mất em quá
I hate this feeling. Xóa tên anh từng trong tim xóa luôn tùng dòng tin nhắn ở trong sim này
Từ lâu ta đã cắt đứt tình cảm mọi thứ số thuê bao

If you want to learn Lê Chí Trung Số Thuê Bao guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Số Thuê Bao. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment